การบริจาค DRA ให้กับ Habitat to Humanity สำหรับการซื้อที่ดินเสร็จสิ้น